Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Duševná dimenzia jogy

Praktické základy spirituálnej cvičebnej cesty

Heinz Grill

Najrozsiahlejšie dielo Heinza Grilla o ásanách a jogovej praxi. Cvičenia jogy priraďuje k energetickým centrám, takzvaným čakrám a kladie ich do vzťahu so životom duše. 

Kniha je komplexnou učebnicou jogyv zmysle konceptu tzv. Novej jogovej vôle. Autor v nej popisuje technickú stránku 35 základných aj pokročilých jogových cvikov aj s prehľadnými fotografiami. Obsahuje aj známe cvičenie - pozdrav Slnka s novou mantrou, meditačné cvičenia, učí spoznávať koncentráciu a pokoja budovať ich prostredníctvom vedomého zaoberania sa jogovými cvikmi, ásanami. 

Pomocou knihy možno dobre samostatne cvičiť a inštruktori jogy môžu podľa nej výborne tvoriť zostavy pre svoje hodiny. Venuje sa aj duševnému rozmeru jogy – duševným kvalitám jednotlivých čakier a tiež cíteniu spojenému s každou ásanou. Napokon rozvíja aj filozoficko – spirituálny rozmer jogy, teda jej podnety pre celkový vývoj ľudskej bytosti.

Vydavateľstvo: Citadella

Typ produktu: viazaná tlač

18,00
Dostupnosť: na sklade

Knihu odporúčame každému záujemcovi o jogu, ktorý to s touto disciplínou myslí vážne a chce jej hlbšie porozumieť a dosiahnuť v nej pokrok. Bádajúcu myseľ osloví svojím myšlienkovým bohatstvom a jasnou logikou. Cítiaceho človeka umeleckými obsahmi jednotlivých ásan, ktoré sa čítajú ako poézia a tiež ich estetickými vyobrazeniami. Vôľovo zameraných čitateľov potešia výzvy dokonalého zvládnutia základných aj pokročilých polôh.

 Rozvoj pozornosti, koncentrácie a vzťahových možností

"Väčšina jogových smerov rozvíja prostredníctvom cvičenia ásan skôr uvoľnenie, pokoj a všeobecne skôr svetské zažitie zjednotenia intelektu, pocitov a tela. Cvičiaci väčšinou hľadajú energiu, ktorá sa v polohe uvoľní a použijú ju pre nárast psychickej sily alebo pre rozvíjanie intenzívnejšej schopnosti koncentrácie. Táto cesta ovplyvňovania vedomia prostredníctvom tela a telesných energií sa však z hlbšieho pohľadu javí nanajvýš kriticky, keďže duševné kvality a duševné cítenia nie sú pri takomto prístupe výsledkom samostatnej aktivity vedomia, a preto vznikajú jemné závislosti od tela a od samotného cvičenia. Cvičiaci sa tak stáva závislým od determinujúcich informácií, ktoré prebývajú v jeho genetickom dedičstve. Vzniká závislosť od hlbšej genetickej výbavy, ktorá je uložená v jeho bunkách a v koncentrácií, a v meditačnom ladení prežíva cvičiaci len zrkadlenie svojho doterajšieho vnútorného bytia. Môžeme povedať, že prežíva len opakovanie už existujúceho, pasívnu energetickú reprodukciu toho, čo sa v ňom nahromadilo počas predošlého života a čo sa v jeho najvnútornejšej telesnosti už nachádza ako sformované poklady vývoja.

Joga s jej umeleckými a duševnými formami vyjadrenie, tak ako ju chápeme tu, však nemá viesť k reprodukcii doterajších znalostí a pocitov, spočívajúcich v telesnom vnútri, ale má oslobodiť dušu od tela a priniesť tvorivý nový začiatok s jasnými, otvorenými, širokými dojmami z nezávislej prítomnosti samotnej situácie. Túto požiadavku môžeme označiť ako "nová jogová vôľa".

Cvičiaci, ktorý bude rozvíjať svoju pozornosť týmto nanovo formulovaným spôsobom, získa bezprostrednú aktivitu vedomia a podporuje tvorivý nárast sily svojej vôle, svojho cítenia a svojho myslenia. Vedomie je činné samé zo seba a formuje svoje možnosti v zmysle pozornosti, venovania sa a nadväzovania vzťahu s rôznymi oblasťami tela a s myšlienkou ásany."

....

"Stoj na pleciach - sarvángásana - pozícia všetkých častí alebo laicky sviečka, je ásanou, ktorá má svoj stredobod v srdci a z tohto centra odstredivo plynie do končatín. Tak ako životaschopné steblo obilia, telo dynamicky smeruje proti gravitácií do pôvabnej línie sviečky. Táto ásana pôsobivo zobrazuje plynutie éteru, plynutie životných síl zo srdca do periférneho tela. Hlava, plecia a ramená pri vykonaní spočívajú na zemi. Tvoria prirodzenú pozemskú bázu pre odstredivo tryskajúci rast budujúcich životných síl. "

 • Duševná dimenzia jogy (Jogová prax a jej význam, Tri základné sily duše, Kde má duša svoj domov?)
 • Dýchanie a duševný život (Význam nádychu a výdychu, Rozdiel medzi voľným a vedeným dychom, Tvorba predstáv pôsobí na dych)
 • Rozličné oblasti duševného života (čakry, živly a duševné obsahy)
 • Rozvoj pozornosti, koncentrácie a vzťahových oblastí
 • Začiatok cesty vedomia k duševnému vývoju
 • Rozdielne druhy energie v joge a tri rôzne vyžarovania aury
 • Rozdielna náročnosť cvikov
 • Rytmické vypracovanie cviku a rozvíjanie jogy z hľadiska sociálneho kontextu
 • Vnútorný pokoj a uvoľnenie
 • Utváranie života na základe obsahu - anáhata čakra
 • Rozvoj cítenia šírky - manipúra čakra
 • Otvorenosť prostredníctvom rozvoja predstáv, odpútanie a nový začiatok - višuddha čakra
 • Voda a zhromažďujúci sa pohyb - svádhisthána čakra
 • Rozvoj sily vedomia nezávislej od projekcií - adžňá čakra
 • Podporenie pratvorivej sily a rozvoj slobodne použiteľnej rozhodnosti - múládhára čakra
 • Rozvoj úplnej slobody od tela - sahasrára čakra
 • Metodický návod pre zoradenie cvikov do zostavy (Pozdrav slnku - súrja namaskár)
 • Meditácia zameraná na tri kruhy
ISBN: 978-80-8182-128-8 | počet strán: 342 | Jazyk: slovenský | Rok vydania: 2018 | Téma: Joga
Tagy: joga, zdravie, imunita, duša, Ja-človeka, spiritualita, ásany, duchovné školenie

Mohlo by sa Vám páčiť:


Do kategórie Joga

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: