Antropozofia

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!


Rudolf Steiner | Franesa

Kniha v zhustenej forme popisuje základy, z ktorých vychádza antropozofia.  31 prednášok Rudolfa Steinera o vývoji človeka a Zeme.

14,60
viac info
Johannes W. Schneider | Franesa

Autor v knihe približuje význam jednotlivých anjelských bytostí pre človeka a naše možnosti ich prežívania. Všíma si pritom aj démonov - padlých anjelov.

8,20
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Kniha sa venuje myšlienke opätovných pozemských životov a zameriava sa na obdobie medzi smrťou a novým narodením. Obsahuje 7 prednášok Rudolfa Steinera z roku 1915.

10,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Cyklus troch prednášok Rudolfa Steinera o Michaelovej nadzmyslovej škole a dvoch hlavných prúdoch ľudských duší - o platonikoch a aristotelikoch.

5,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Ako venovať pozornosť zosnulým a napomáhať tak nielen im ale aj celému budúcemu vývoju ľudstva?

5,90
viac info
Martina Maria Sam | Franesa

Odborný návod pre vykonávanie duševného cvičenia spätného pohľadu na deň a rôzne deje v živote podľa pokynov R.Steinera v podaní výskumníčky M.M.Sam, ktorá sa dlhé roky venuje eurytmii, štúdiu antropozofie a biografie Rudolfa Steinera. 

6,90
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Duchovný pohľad na otázky výživy - ako pôsobia rôzne potraviny a pochutiny na všetky úrovne ľudskej bytosti a aký postoj k nim zaujať?

5,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Učenie o duchovných bytostiach a ich vzťahu k človeku pohľadom Rudolfa Steinera

11,00
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Čím prechádza ľudská duša po smrti? Akými zákonitosťami sa riadi život medzi dvomi inkarnáciami? Kniha chce napomôcť prekonať priepasť medzi životom tu na Zemi a životom po smrti, tak aby zomrelí mohli raz pôsobiť v živote a živí v ríši zomrelých.

10,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Hľadanie súvislostí medzi mikrokozmom v človeku a makrokozmom pre porozumenie životu na zemi aj po odlúčení sa od tela.

12,50
viac info
Rudolf Steiner | Michael

Jedno z vrcholných diel Rudolfa Steinera, ktorý napísal počas svojho pôsobenia v Theosofickej spoločnosti. Podáva základné pravdy duchovnej vedy ako počiatok duchovného poznania.

9,40
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Knižka o troch silách duše, viere, láske a nádeji – o ich skutočnom význame a súvislostiach s duchovno-duševným vývojom človeka od čias Krista až po súčasnosť.

4,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Knižka otvára novú perspektívu v chápaní ľudskej reči, smiechu a plaču. Tieto prejavy nenájdeme u žiadnych iných živých tvorov.  Aká je ich ozajstná podstata? 

4,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Človek je bytosťou nielen sociálnou, ale aj antisociálnou. Antisociálnosť súvisí s ľudským myslením a je spojená so súčasnou epochou. K jej prekonaniu je nutná sloboda myslenia a duchovná veda. 

4,50
viac info
Rudolf Steiner | futurum

Výklad o vývoji človeka k chápaniu nadzmyslových svetov, poznanie duchovnej vedy a cesty, ktorá vedie k poznávaniu vyšších svetov.

12,00
viac info